Lijst JSVU

Lijst JSVU is de naam van de kieslijst die meedoet aan de verkiezingen voor de faculteitsraad van REBO (Recht, Economie, Bestuur & Organisatie) in Utrecht. Zij bestaat uit een vijftal enthousiaste studenten die graag in discussie gaat met het bestuur van de faculteit over het te voeren beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, huisvesting en facilitaire diensten.

Dit collegejaar zijn de volgende kandidaten verkiesbaar voor de faculteitsraad:

  1. Isabelle Pladet
  2. Duco Verburg
  3. Bram van de Kerk
  4. Daan Griep
  5. Anouk Hak

Dit zijn de speerpunten van de Lijst JSVU:

1. Interactief onderwijs & versoepeling herkansingsbeleid

Lijst JSVU zet zich in voor interactief onderwijs. Interactie en discussie zorgen ervoor dat studenten betrokken blijven. Dit bevordert het leerplezier, dus docenten moeten dit actief aanmoedigen. Hierop aansluitend moeten aanwezigheid en actieve deelname beloond worden. Bij voldoende aanwezigheid en een actieve houding moeten studenten hoe dan ook kunnen herkansen, ook wanneer studenten een onvoldoende hebben gehaald. Bovendien moeten studenten de kans hebben om hoger dan een 6.0 te halen bij de herkansing.

2. Voldoende studieplekken

Studenten van de Faculteit REBO moeten altijd terecht kunnen bij de gebouwen van hun faculteit. In tentamenperiodes moeten lokalen beschikbaar zijn om te studeren. Daarnaast moeten de gebouwen van de Faculteit REBO in tentamenperiodes alleen toegankelijk zijn voor studenten van de eigen faculteit. Het faciliteren van voldoende studieplekken is een belangrijke factor voor het succesvol afronden van een studie, zeker omdat studenten zelf niet altijd een geschikte ruimte hebben om te studeren.

3. Bevorderen toegankelijkheid van faciliteiten

In het kader van studentenwelzijn, is het van belang dat elke student toegang heeft tot de verschillende faciliteiten van de universiteit. Veel diensten van de universiteit, zoals de studentadviseur en vertrouwenspersonen, zijn niet zichtbaar genoeg. Deze faciliteiten moeten op heldere wijze gecommuniceerd worden naar studenten. Hierdoor zorgen we voor een gezondere en gelukkigere studie-ervaring voor iedereen.

 

Op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 mei 2023 kun je stemmen op de Lijst JSVU via www.uu.nl/stem.

Pels RijckenFlynthAKD Dirkzwager
Privacy CompanyNorton Rose FulbrightAllen & OveryBaker McKenzieKennedy Van der LaanNautaDutihlVan DoorneEIFFEL DLA PiperMeijburg & Co
Inloggenclose