Rondje om Europa

Kennedy van der LaanYoung Talent GroupNautaDutilhPels Rijcken
Geschreven door: Nevengi Dankerlui
Gepubliceerd op:

Een rondje om de wereld met als focuspunt het recht

In Nederland speelt het recht een grote rol in de samenleving. Het recht kan je overal vinden, zo heb je te maken met het recht als je een contract tekent, maar heb je ook te maken met het recht als je een paar kilometers te hard rijdt. Beide situaties hebben te maken met recht, maar niet beide situaties zijn hetzelfde ‘type’ recht. Je hebt er dus altijd wel mee te maken, het is een groot deel van de maatschappij, maar het is in zichzelf ook een erg verscheiden gebied. Het recht is niet alleen te vinden in Nederland, maar ook in de rest van Europa.
Maar hoe ziet het recht er in Europa uit? en welke machten spelen een grote rol tussen de landen op dat continent?

De Europese Unie
In Europa als geheel speelt de Europese Unie (EU) een grote rol. Het is de meest belangrijke samenwerkingsband tussen de soevereine staten en bevat 28 leden. De EU zorgt er onder andere voor dat wij als Nederlanders in een groot deel van Europa met een gemeenschappelijke munt kunnen betalen, de zogenaamde Eurozone. Ook houdt de EU zich bezig met grote maatschappelijke kwesties, zoals milieu, immigratie, terrorismebestrijding en landbouw. De EU bestaat uit het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europees Hof van Justitie.

Afbeeldingsresultaat voor european union transparent
Europees feitje: niet alle landen zijn lidstaten van de Europese Unie, bijvoorbeeld Zwitserland en Noorwegen. Zij zijn echter wel sterk verbonden met de Europese Unie.

Noord-Europa
Noord-Europa en Scandinavië worden vaak als één beschouwd, echter is het zo dat Noord-Europa een groter begrip is. Scandinavië is slechts een onderdeel van Noord-Europa, zo behoren alleen Noorwegen, Zweden en Denemarken tot de Scandinavische landen. Vaak wordt Finland ook geassocieerd met Scandinavië, maar, officieel gezien, is Finland geen onderdeel van Scandinavië.2 Het Scandinavisch recht bestaat uit moderne parlementaire statuten. Een bijzonder kenmerk van het Scandinavisch recht is de georganiseerde samenwerking die in 1872 op kwam zetten. Dit houdt in dat de Scandinavische landen – samen met Finland en IJsland – een uniform rechtssysteem hebben, voornamelijk in het handels- en familierecht. Scandinavisch recht wordt als soepel en minder formeel beschouwd.3 In Scandinavië is het niet erg als je buiten de lijntjes kleurt.
Europees feitje: oorspronkelijk – voor de 11e eeuw – was er in Scandinavië geen sprake van een codificatie, het rechtssysteem bestond puur uit gewoonterecht. Pas na de 11e eeuw werd het gewoonterecht voor privégebruik opgeschreven of werd het opgeschreven naar aanwijzing door de Koning.
Europees feitje: in Noorwegen bestaat er geen levenslange gevangenisstraf, de maximale celstraf die iemand kan krijgen is 21 jaar, ongeacht de daad.4

West-Europa
Het recht in West-Europa is het recht waar wij, als Nederlanders, het meest  bekend mee zijn. Nederland is immers onderdeel van West-Europa. Toch is het zo niet alle West-Europese landen op dezelfde manier het land besturen. Zo is rechtssysteem in Duitsland federaal gestructureerd, met name in de rechtspraak. Verder is het zo dat in Duitsland men geen pleidooi kent in het civiele recht, wat onmiskenbaar is in Nederland. Als laatst heeft de rechter in Duitsland een actieve rol, die in Nederland soms ook een passieve rol kan hebben.5
Europees feitje: het is in Duitsland verboden om met een kussen rond te lopen, omdat het wordt beschouwen als een ‘passief wapen’.6

Zuid – Europa
Een land dat tot Zuid-Europa behoort is Spanje. Het huidige Spanje heeft een parlementaire monarchie, wat betekent dat de Koning hoofd van de staat is en de centrale staat de machten verdeeld onder de 3-eenheid, genaamd de trias politica. In Spanje speelt het principe van autonomie van nationaliteiten en gebieden een grote rol in het rechtssysteem. Spanje is namelijk verdeeld onder 17 gemeenschappen die allemaal een zekere autonomie hebben en een eigen parlement en overheid.
Afbeeldingsresultaat voor spain transparent
Europees feitje: Spanje heeft 43 UNESCO werelderfgoedsites.7

Oost-Europa
Een land wat zich in Oost-Europa bevindt én lid is van de Europese Unie is Bulgarije. Bulgarije werd lid van de EU in 2007.8 Bulgarije – net zoals veel Oost-Europese landen – was een lange tijd onder de ban van het communisme. Dit heeft geduurd tot 1989 toen – na de val – Bulgarije een democratische republiek werd. Bulgarije is een parlementaire republiek, waarbij de president het hoofd van de Staat is. De president heeft de bevoegdheid om wetsvoorstellen van het parlement terug te sturen en om grondwetswijzigingen te maken. Wanneer de president een wetsvoorstel terugstuurt, moet het hele parlement instemmen om de beslissing van de president te verwerpen. Als het parlement niet unaniem kan instemmen gaat het wetsvoorstel niet door.9
Europees feitje: in de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 had Bulgarije voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

1Europa Nu, Europese Unie (EU), geraadpleegd op 4-4-2019, europa-nu.nl (zoek op Europese Unie) Figuur 1: EU Vlag, dhakatribune.com
2De redacteuren van Encyclopaedia Britannica, Scandinavia, geraadpleegd op 5-4-2019, britannica.com (zoek op Scandinavia)
3Finn Hiorthøy, Scandinavian law, geraadpleegd op 5-4-2019, britannica.com (zoek op Scandinavian law)
4Consulaire Zaken en Visumbeleid, afdeling Consulaire Aangelegenheden, ‘Gearresteerd in Noorwegen’, (Ministerie van Buitenlandse Zaken April 2015)
5Prof. Dr. Axel Hagedorn, ’11 belangrijke verschillen tussen Nederlandse en Duitse rechtssysteem’, via recht.nl (2016)
6The Telegraph (UK), Ten crazy German rules, geraadpleegd op 5-4-2019, telegraph.co.uk, (zoek op ten crazy German rules) Figuur 2: Vlag van Spanje, Stickpng.com
7UNESCO, Nederlandse Commissie, Werelderfgoedsites, geraadpleegd op 5-4-2019, unesco.nl, (zoek op werelderfgoedsites)
8Europa Nu, Toetreding Bulgarije tot de Europese Unie, geraadpleegd op 5-4-2019, europa-nu.nl (zoek op toetreding Bulgarije tot de Europese Unie)
9Europa Nu, Bulgarije, geraadpleegd op 5-4-2019, europa-nu.nl (Bulgarije)
Baker McKenzieDLA PiperVan DoorneHouthoffHVG Law LLP
Inloggenclose