Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JSVU App

1. Algemeen

1.1. Indien u de JSVU App installeert, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, zoals hieronder gedefinieerd. U wordt geadviseerd deze algemene voorwaarden van de JSVU App aandachtig door te lezen. 

2. Definities

2.1 Onder ‘JSVU’ wordt verstaan de Juridische Studenten Vereniging te Utrecht. Onder ‘JSVU App’ wordt verstaan de applicatie voor zowel Apple IOS en Android OS-apparaten die aan de leden van de JSVU en derden beschikbaar wordt gesteld om diensten aan te bieden die betrekking hebben tot het lezen van nieuwsberichten en of kalender, het bekijken van foto’s, inschrijven voor activiteiten, ontvangen van pushberichten en up-to-date blijven van allerlei ontwikkelingen die te maken hebben met de JSVU. Onder ‘Location Check’ wordt verstaan de functie in de JSVU App waarmee leden kunnen aangeven dat zij aanwezig zullen zijn of aanwezig zijn op een bepaald evenement. Onder ‘Fotogame’ wordt verstaan de functie om afbeeldingen te uploaden in de JSVU App voor verschillende doeleinden. Onder ‘Mijn JSVU’ wordt verstaan uw account waarmee u kunt inloggen bij zowel de JSVU App als de JSVU website. 

3. Eigendomsrechten & gebruiksvoorwaarden

3.1. De JSVU is de eigenaar van alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en intellectuele eigendomsrechten in de JSVU App.

3.2. Het is niet toegestaan om de JSVU App te kopiëren of op welke wijze dan ook te verspreiden of aan te passen.

3.3 De JSVU App wordt op dit moment gratis aangeboden. Het staat het bestuur van de JSVU vrij om op grond van welke redenen dan ook te besluiten om de kosten van de JSVU App in rekening te brengen bij het downloaden van de applicatie. 

3. Systeemvereisten

3.1. Voor het gebruik van de JSVU App dient u te beschikken over een mobiele telefoon (smartphone) die toegang heeft tot het internet. De JSVU App is beschikbaar voor Apple iOS met het besturingssysteem iOS 7.0 of hoger en Android OS met het besturingssysteem 4.0 of hoger.

3.2. De systeemvereisten van de JSVU App is onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten die zich in de toekomst zullen voordoen. 

4. Beschikbaarheid

4.1. De JSVU zal er zorg voor dragen dat de JSVU App beschikbaar is voor gebruik, met uitzondering van factoren die buiten haar macht liggen. De snelheid van de JSVU App is afhankelijk van uw provider en mobiele telefoon.

4.2. De JSVU is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de JSVU App of wegens technische problemen bij het downloaden of installeren van de JSVU App. 

5. Privacybeleid

5.1 Indien u akkoord gaat met het installeren van de JSVU App, zal de JSVU uw gegevens die voortkomen uit het gebruik van de JSVU App enkel gebruiken voor interne aangelegenheden. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorverkocht.

5.2 Uw persoonlijke gegevens die deel uit maken van het ‘’Mijn JSVU’’ account en geregistreerd zijn met uw lidmaatschap in de database van de JSVU, zullen (indien u hiermee akkoord bent gegaan tijdens het afsluiten van uw JSVU lidmaatschap) enkel in de ledenlijst van de JSVU App zichtbaar zijn voor derden, indien zij ingelogd zijn. Indien uw gegevens toch blijken deel uit te maken van ledenlijst en u dit niet wenselijk acht, dient u contact op te nemen met het bestuur van de JSVU.

5.3 Indien u hiermee akkoord bent gegaan, kan de JSVU App u een pushbericht toesturen zodra u de locatie van het evenement bent genaderd met de vraag of u in de JSVU App wil aangegeven dat u op het evenement aanwezig bent.

5.4 Indien de JSVU App is geïnstalleerd en u deze functie niet heeft uitgezet, staat het de JSVU vrij om pushberichten te sturen zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen binnen de JSVU.  

6. Beëindiging van gebruik

6.1. Indien u zich schuldig maakt aan activiteiten die in zodanige mate andere gebruikers schade toe brengt, kan de JSVU het besluit nemen om de toegang tot de ‘afgeschermde ruimte’ binnen de JSVU App te ontzeggen. Het bestuur van de JSVU zal per geval bekijken tot welk besluit zij over gaat. Voor de ontzegging zal eerst een waarschuwing worden gegeven.

6.2. Na ontzegging kunt u geen gebruik meer maken van de extra functies de JSVU App te bieden heeft. In overleg met het bestuur van de JSVU kan u de toegang tot de JSVU App weer worden gegeven. Het bestuur van de JSVU zal per geval bekijken tot welk besluit hij over gaat. 

7. Beperking aansprakelijkheid

7.1. De JSVU is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan of zou kunnen ontstaan zijn door het gebruik van de JSVU App.

7.2. De JSVU is niet aansprakelijk voor wijzigingen die zich hebben voorgedaan na het installeren van de JSVU App op alle apparaten waarop de applicatie van de JSVU App kan worden geïnstalleerd. 

7.3. De JSVU is niet aansprakelijk voor het persoonlijke gebruik of misbruik van de JSVU App door u of door derden.

7.4 De JSVU is niet aansprakelijk voor de afbeeldingen die in de JSVU App worden geüpload in de functie ‘Fotogame’. Indien u een afbeelding van u of op grond van welke redenen dan ook niet wenselijk acht in de JSVU App, dient u contact op te nemen met de JSVU.

7.5. De JSVU is niet aansprakelijk voor het niet-plaatsen of per ongelijk plaatsen van afbeeldingen door u of derden in de fotogame functie in de JSVU App. U draagt er zelf zorg voor dat u met zorgvuldigheid gebruik maakt van de van functie ‘Fotogame’.

7.6. De JSVU is niet aansprakelijk voor het niet of per ongelijk inschrijven voor activiteiten van de JSVU in de JSVU App. U draagt er zelf zorg voor dat u met zorgvuldigheid gebruik maakt van de functie ‘Inschrijven voor activiteiten’.

7.7. De JSVU is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie of gegevens in de JSVU App en eventuele schade die hieruit kan voortkomen.