Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Comité van Aanbeveling

prof. mr. drs. M. de Cock Buning

Commissaris bij het Commissariaat voor de Media. 
Voorzitter Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER).
Hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht.
Voorzitter van de High-Level Group on Fake News and online disinformation.


prof. mr. A.F.M. Dorresteijn

Emeritus hoogleraar Transnationale aspecten van het Ondernemingsrecht aan het Molengraaff Instituut.
Adviseur bij AKD.


prof. mr. A.A. Franken

Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht. 
Partner bij Franken Zuur Van Kampen Croes Advocaten.


prof. mr. I. Giesen

Hoogleraar privaatrecht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht.


prof. mr. E.H. Hondius

Emeritus hoogleraar Burgerlijk recht aan het Molengraaff Instituut.
Voorzitter Netherlands Comparative Law Association.
Hoofdredacteur European review of Private Law.


prof. mr. C. Kelk

Emeritus hoogleraar Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut.


prof. dr. mr. G.G.J. Knoops

Advocaat bij Knoops' Advocaten.
Bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht, Universiteit van Amsterdam.
Visiting professor Internationaal Strafrecht aan Shandong University, China.


prof.dr. H.R.B.M. Kummeling

Rector Magnificus Universiteit Utrecht


mr. J. Mendlik
President rechtbank Midden-Nederland

drs. E.H.T.M. Nijpels

Voorzitter NL ingenieurs.
Bestuurslid Dagelijks Bestuur ondernemingsorganisatie VNO-NCW en vele andere functies.
Voormalig Commissaris van de Koningin in Friesland.


Dr. Mr. N.C. Van Oostrom-Streep

Executive manager Law Firm School
Adviseur NautaDutilh N.V.
Plaatsvervangend raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden
Voorzitter RvT ROC Rivor 


mr. M.J. Oudeman

Voormalig voorzitter van College van Bestuur, Universiteit Utrecht.   
Voormalig lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel.


mw. mr. H.A.G. Splinter - van Kan

Oud-lid bij Hoge Raad der Nederlanden en plaatsvervangend-rechter in het Benelux Gerechtshof.


Em. Prof. Mr. Bernard Wientjes

Pres. Commissaris KPMG
Voorzitter van de Taskforce Bouwagenda
Voorzitter van de Raad van Advies van de SVB (sociale Verzekerings Bank)
Voorzitter van het bestuur van het Rijksmuseumfonds
Lid van de Raad van Advies van het Dordrechts museum.


dr. H.H.F. Wijffels

Deeltijd-hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering', Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, Universiteit Utrecht
Voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.


Mr. J.H.C. van Zanen

Burgemeester van Utrecht vanaf 1 januari 2014.
Burgemeester van Amstelveen van 1 juli 2005 tot 1 januari 2014.
Wethouder Utrecht april 1998 tot 1 april 2005.


Partners