Docenttalent van het Jaar

Genomineerden:

Jan Kostijn Dieben
Jan Kostijn is sinds februari 2017 als docent privaatrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor studeerde hij Geneeskunde en Rechten aan diezelfde universiteit waarna hij enkele jaren werkzaam was in de publieke sector als staflid van de Deltacommissaris en in de private sector als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Jan Kostijn specialiseerde zich in het Ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendomsrecht. Zijn wetenschappelijke interesse ligt op het raakvlak van recht en technologie en de relatie tussen Artificiële Intelligentie en Intellectuele Eigendom in het bijzonder. Als onderwijscoördinator is hij verantwoordelijk voor de nieuw opgezette minor Recht, Innovatie & Technologie die volgend academisch jaar van start gaat.

In zijn onderwijs hecht Jan Kostijn veel waarde aan een open en inspirerende sfeer waarin studenten zich vrij én verantwoordelijk voelen het maximale uit zichzelf en hun studie te halen. Studenten roemen zijn enthousiasmerende stijl, passie voor het vak en inhoudelijke deskundigheid. Jan Kostijn vindt het belangrijk dat studenten worden uitgedaagd met eigen antwoorden op vragen te komen. Aan de hand van de Socratische methode probeert hij door middel van vragen, discussie en terugkoppeling het eigen inzicht van studenten in de leerstof te vergroten. Het belangrijkste doel van academisch onderwijs is voor Jan Kostijn dat een student autonoom leert denken: “het is goed als iemand de antwoorden leert, maar beter is het als iemand leert antwoorden.”.

Thijs van Duffelen
Hallo! Mijn naam is Thijs van Duffelen en ik ben sinds afgelopen academisch jaar werkzaam als junior docent aan de Universiteit Utrecht. Voor degene die mij niet kennen of zich afvragen waar ken ik die man met die bril ook alweer van: binnen de bachelor rechtsgeleerdheid geef ik werkgroepen staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie. In mijn werkgroepen probeer ik studenten kennis te laten maken met de wondere wereld van het openbaar bestuur en de maatschappelijke problemen waar de overheid mee worstelt. Juist daar waar studenten in de toekomst als juristen met maatschappelijke vraagstukken zullen worden geconfronteerd, is het goed om tijdens de studie daar open over te kunnen nadenken. Daarvoor is natuurlijk voldoende kennis van het recht nodig. Hoewel sommige studenten denken dat staats- en bestuursrecht saai is en zuchtend aan deze vakken beginnen, hoop ik met enthousiasme en verschillende werkvormen de combinatie tussen kennis en maatschappelijke vraagstukken te kunnen maken. Op die manier wordt de werkgroep levendig (en stiekem ook nog een beetje leuk). Hopelijk net zo levendig (en leuk) als het staats- en bestuursrecht zelf!

Lonneke Martin
Lieve studenten,
Wat een eer om genomineerd te zijn! Mijn naam is Lonneke Martin. Na zeven jaar als advocaat in Amsterdam te hebben gewerkt, ben ik in november 2016 docent geworden op het Willem Pompe Instituut. En dat doe ik met heel veel plezier.
Ik geniet van het contact met studenten. Wat zijn jullie toch beleefd vergeleken met mijn voormalige cliënten. Het is mooi om mijn passie voor het strafrecht met jullie te kunnen delen. Ik probeer mijn lessen levendig te maken door praktijkvoorbeelden te geven. Ik vind het belangrijk dat er veel interactie is in mijn werkgroepen en dat er een goede sfeer hangt.

JSVU en de andere rechtenverenigingen: bedankt! Zelf was ik (per ongeluk tot ver na het afronden van mijn studie) ook lid bij de JSVU. Wat leuk dat jullie dit organiseren. Ik wens iedereen een fijne zomer toe.

Klik hier om jouw stem uit te brengen!

Docent van het Jaar

Genomineerden:

Ernst van Bemmelen - Van Gent
Beste Studenten, dank voor de nominatie voor de verkiezing docent van het jaar. Ik doceer met veel plezier aan de Universiteit Utrecht. Ooit ben ik als advocaat in het hoger onderwijs terecht gekomen, mede omdat ik mij verbaasde over het – hoe zeg ik dat netjes – soms beperkte zelfbewustzijn van jonge professionals over de eigen kennis en kunde aangaande het mooie vak van (advocatuurlijke) jurist. Ik mag dan ook graag in mijn huidige onderwijs die benodigde vaardigheden benoemen en al spelenderwijs oefenen met jullie. In mijn tijd als junior-medewerker aan een Duitse universiteit en van mijn Amerikaanse collega’s heb ik meegekregen dat de methode van casus-oplossen een strenge en systematische ondergrond heeft. Ook die mag ik graag in mijn contacten met jullie bespreken. En in heldere schema’s op het bord tekenen. Als rechtswetenschapper en filosoof stel ik tenslotte veel zekerheden in het recht aan de kaak. Ik probeer daarmee jullie hersenen te versterken. Niet alleen omdat jullie doorgaans zeer wel zelf in staat zijn om het positieve recht voor “het tentamen” eigenhandig onder de knie te krijgen. Maar met name omdat ik in de wereld van disruptieve technologie en disruptieve politiek hoop dat jullie met die nog onbekende vraagstukken leren omgaan, als bovenlaag van de toekomstige samenleving. Jullie geven mij wat dat betreft veel hoop. Ik ben trots op jullie. Het ga jullie goed! Ernst
P.S. Bekijk het UU-filmpje voor een inkijkje in mijn werkgroepen: https://www.uu.nl/onderwijs

Janneke Gerards
Janneke Gerards is als hoogleraar fundamentele rechten verbonden aan de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie. Haar onderzoek voert ze uit in het kader van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging (waarvan ze een van de trekkers is) en het universitaire onderzoekszwaartepunt Instituties voor Open Samenlevingen. Dit onderzoek richt zich vooral op de vraag wat fundamentele rechten eigenlijk zijn en hoe ze in een complexe en veellagige samenleving het beste kunnen worden beschermd.

Op het terrein van onderwijs is Janneke Gerards vooral actief als programmaleider of ‘dean’ van de Legal Research Master. Daarnaast verzorgt ze, samen met Leonie Huijbers, een bachelorkeuzevak Fundamental Rights in Europe en begeleidt ze afstudeerwerken en masterscripties. Samen met Antoine Buyse en Paulien de Morree heeft ze bovendien de ‘Massive Open Online Course’ Human Rights for Open Societies opgezet.

Janneke Gerards is verder actief binnen de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), waar ze vorig jaar onder meer verantwoordelijk was voor het rapport over Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs. Ze is daarnaast redacteur bij verschillende tijdschriften op het terrein van nationale en Europese grondrechten. Als raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag houdt ze zich bezig met zaken op het terrein van overheidsaansprakelijkheid en grondrechten.

Willem Janssen
'mr. dr. Willem A. Janssen is Universitair Docent bij de afdeling Internationaal en Europees recht, en is tevens als onderzoeker verbonden aan het Public Procurement Research Centre. Hij specialiseert zich in het Europees en nationaal aanbestedingsrecht, en heeft een brede interesse in de interne markt. Hij geeft daarover met veel plezier les, en gaat daar hij elke ochtend fluitend naar zijn werk.

Context staat centraal in zijn colleges. Hij is ervan overtuigd dat het recht dan pas tot leven komt. Op basis van de actualiteit probeert hij - zonder poespas – continue discussie te stimuleren over de doelen van wetgeving en de daarmee gepaarde posities van de overheid, belangenorganisaties, en de markt. Het aanwakkeren van het rechtsgevoel van studenten is daarvoor essentieel.

Zijn andere werkzaamheden stellen hem in staat om deze context over te brengen. Zijn onderzoeksprofiel bevat een stevige combinatie van wetenschap en praktijk, zowel nationaal en als internationaal. Recentelijk promoveerde hij op een onderzoek naar de invloed van het Europees aanbestedingsrecht op zelforganisatie door overheden, waarvoor hij visiting scholar is aan George Washington University te Washington D.C. Hij publiceert regelmatig in internationale en nationale publicaties, en is co-auteur van "Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht". Daarnaast maakt hij deel uit van het landelijk committee van het Traject 'Beter Aanbesteden' van het ministerie van Economische Zaken en is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Ook is hij zeer actief op LinkedIn en Twittert hij dagelijks over zijn onderzoek.

Klik hier om te stemmen op jouw favoriet!

Partners