Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Juridisch Studenten Congres

Het Juridisch Studenten Congres, met het thema Bouw & Vastgoed,  zal dit jaar plaatsvinden op 24 november in congres- en vergadercentrum Bar Beton Rijnsweerd te Utrecht. De dag zal om 12:00 uur aanvangen met een lunch en een opening door de dagvoorzitter, Monika Chao-Duivis. Vervolgens vinden er twee plenaire sessies van ieder vijftig minuten plaats. De eerste plenaire sessie wordt verzorgd door advocatenkantoor Van Doorne en beslaat een algemene introductie op het thema. De tweede sessie zal worden verzorgd door Officier van Justitie Thomas Bosch. Hij zal specifiek ingaan op vastgoedfraude en de welbekende Klimop-zaak. Na de plenaire sessies volgen er twee rondes waarin verschillende workshops worden gegeven. De dag wordt afgesloten met een gezellige borrel.

Ben jij een enthousiaste rechtenstudent en wil je meer te weten komen over bouw & vastgoed? Schrijf je dan gratis in via Mijn JSVU.

Commissie

De voltallige commissie van de JSVU Congrescommissie 2017:

  • Voorzitter: Leanne Boers
  • Secretaris/Penningmeester: Anne van der Sangen
  • Commissaris Sprekers: Michelle Immerzeel
  • Commissaris Sprekers: Tôn Ly Scholten
  • Commissaris Locatie/Programma: Josine van Bogget
  • Commissaris Promotie/Recruitment diner: Britt Desaunois
  • Commissaris Promotie/ Recruitment diner: Frank van Es

Inschrijven

De inschrijvingen voor het Juridisch Studenten Congres 2017 verlopen via Mijn JSVU. Indien je niet beschikt over een JSVU account, kun je die hier gratis aanmaken!

Plenaire sessie

Van Doorne - Algemene introductie bouw- en vastgoedrecht
De eerste plenaire sessie zal worden verzorgd door advocatenkantoor Van Doorne. Van Doorne behoort tot de top van de onafhankelijke Nederlandse advocatenkantoren en heeft 171 advocaten, notarissen en fiscalisten in dienst. De plenaire sessie zal een algemene introductie in het bouw- en vastgoedrecht behelzen en dient als een ‘spoedcursus’ in het thema.

Thomas Bosch – Openbaar Ministerie
Thomas Bosch is werkzaam bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het Functioneel Parket is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Als Officier van Justitie was Thomas Bosch betrokken bij de Klimop-zaak, de grootste vastgoedfraude zaak uit de Nederlandse geschiedenis. Tijdens de tweede plenaire sessie zal hij vanuit zijn perspectief als OvJ verder ingaan op deze zaak en toelichten hoe een grote fraude als deze binnen de vastgoedsector heeft kunnen ontstaan.

Workshops

Ronde 1

Dick van Werven – Bouwend Nederland
Dick van Werven is al meer dan 20 jaar jurist bouw- en aanbestedingsrecht bij Bouwend Nederland, de brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector.  Naast zijn werkzaamheden bij Bouwend Nederland is hij o.a. werkzaam als arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en verbonden als docent bij de Masterclass Bouwrecht van de Universiteit Utrecht. Tijdens het congres zal hij spreken over het aannemingsrecht in combinatie met zijn werkzaamheden bij Bouwend Nederland.

Bas van den Berg en Frank Ronner - ProRail
Bas van den Berg en Frank Ronner zijn bedrijfsjuristen bij ProRail, de infrastructuurbeheerder van de spoorwegen in Nederland. ProRail is verantwoordelijk is voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de veiligheid van het spoorwegnet in Nederland. Als bedrijfsjuristen zijn Bas van den Berg en Frank Ronner nauw betrokken bij complexe bouwprojecten waar verschillende instanties en partijen betrokken zijn. Tijdens het congres zullen zij een workshop verzorgen over het juridisch proces en de juridische aspecten bij grote stations-projecten, zoals de vernieuwing van Station Utrecht Centraal.

Daan Korsse - Advocaat
Daan Korsse promoveerde in 2015 aan de Universiteit Utrecht en maakte vervolgens de overstap naar de advocatuur. Sindsdien is hij als advocaat werkzaam bij Van der Feltz Advocaten in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in het Omgevingsrecht en in het bijzonder de bevoegdheden van provincies tot ingrijpen in de ruimtelijke ordening. Tijdens zijn workshop zal hij nader ingaan op de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in werking zal treden.

Floris Havelaar - Partner 
Floris Havelaar is co-founder en partner van advocatenkantoor LOYR in Amsterdam. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring als vastgoedrechtadvocaat en adviseert en procedeert onder andere namens ontwikkelaars, beheerders, (ver)huurders, vve’s en particuliere eigenaars van vastgoed. Floris heeft zich gespecialiseerd in woonfraude, waaronder illegale verhuur via Airbnb. Hij zal een workshop geven omtrent de problematiek rondom de verhuur van woningen via Airbnb en de daaruit voortvloeiende vraag wat wel en niet is toegestaan.

Ronde 2

Van Doorne - Aanbestedingsrecht
Advocatenkantoor Van Doorne zal een workshop verzorgen over aanbestedingsrecht. Aanbesteden is een manier voor overheden (en private partijen) om opdrachten in de markt te zetten, teneinde de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen. Zij moeten hierbij rekening houden met de complexe aanbestedingsregelgeving en de (Europese) beginselen van het aanbestedingsrecht.

Houthoff Buruma - Registergoederenrecht
Advocatenkantoor Houthoff Buruma zal een workshop verzorgen over het registergoederenrecht. Houthoff is één van de grootste advocatenkantoren in Nederland, met meer dan 290 advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen zij tijdens de workshop dieper ingaan op dit rechtsgebied. Hierbij valt te denken aan de koop van onroerend goed, en de goederenrechtelijke gevolgen van het vestigen van rechten als erfdienstbaarheid, erfpacht en opstal.

Heijltjes - Bouwgeschillen
Advocaten Anne Janssen en Peter Breukelaar zullen namens Heijltjes Advocaten de workshop zullen verzorgen. Tijdens een korte introductie zullen zij een en ander over hun kantoor vertellen en over bouwrecht in het algemeen, waarna zij aan de hand van een oefenrechtbank/’oefen Raad van Arbitrage’ een casus zullen behandelen. De groep zal daarbij in drieën worden gesplitst: een groep vertegenwoordigt de eisende partij, een groep de gedaagde partij en een derde groep zal de rol van arbiters vervullen.

STIJL Advocaten - Gebieds- en projectontwikkeling
Advocaten Nienke van Renssen en Ilco van Riel (oud-leden van de JSVU) zullen een workshop gebieds- en projectontwikkeling verzorgen.

Daarbij zullen ze gebruik maken van hun uitgebreide kennis en ervaring uit hun proces- en adviespraktijk over vastgoedprojecten en gebiedsontwikkeling, voor overheden, maar ook voor ontwikkelaars.

In deze workshop nemen laten ze zien aan de hand van een concreet project wat er zoal komt kijken bij een publiek-private samenwerking. Hierbij wordt onder andere ingegaan op contracteren met de overheid én het omgevingsrecht.

Recruitmentdiner

Op donderdag 7 december 2017 vindt het JSVU Recruitmentdiner plaats. Het JSVU Recruitmentdiner is de ultieme kans om op een informele manier in contact te komen met verschillende advocatenkantoren. Dit jaar zullen Van Doorne, Lexence en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn deelnemen aan het diner. Wil jij met deze kantoren dineren? Meld je dan snel aan via Mijn JSVU! De deelnemers worden uitgekozen op basis van een cv-selectie.

Verslag Juridisch Studenten Congres 2015

Vrijdag 25 november jl. vond het Juridisch Studenten Congres 2016 plaats. Dit jaar stond het congres in het teken van fusies & overnames! Wij wilden studenten kennis laten maken met ‘the art of dealmaking’.

Het congres vond dit jaar plaats op een gloednieuwe locatie; Bar Beton Rijnsweerd! Nadat de deelnemers de naambadges en dagprogramma’s hadden ontvangen startte het congres met twee plenaire sessies. Onze dagvoorzitter, Harold Koster, opende de dag en gaf een korte introductie op het centraal staande thema. Vervolgens werd de eerste plenaire sessie verzorgd door de heer van de Bunt van KPMG. Daarna was het woord aan de heer Kok, advocaat bij Lexence, onze hoofdsponsor. Hij gaf een korte introductie over het thema.

Na een korte koffie- en theepauze startte de eerste workshopronde. De deelnemers hadden van tevoren hun keuze voor de workshops opgegeven. De eerste workshopronde werd verzorgd door sprekers van KienhuisHovig, HvG, Nadja Duykers en Peter Wakkie. Verschillende aspecten die aan bod komen bij fusies en overnames werden besproken tijdens de workshops.

Na een interessante en interactieve eerste workshopronde ving na een korte pauze de tweede workshopronde aan. Deze workshops werden verzorgd door sprekers van Lexence, Van Doorne, Simon Tan en Daphne Bens. Tijdens deze workshopronde werd zo mogelijk nog dieper op de stof in gegaan en konden de studenten door de nodige vragen te stellen kennis vergaren voor de eind quiz!

De dag werd afgesloten met een quiz over fusies en overnames, geleid door onze dagvoorzitter, waarbij de hoofdprijs een fantastische muziek box was! Aansluitend vond er nog een drukbezochte borrel plaats, waarbij de deelnemers onder het genot van een drankje en bittergarnituur de kans kregen om te netwerken met de deelnemende sprekers en kantoren.

Alle studenten hebben hun steentje bijgedragen aan deze succesvolle dag. Wij als congrescommissie kijken vol trots terug op een ontzettend geslaagde dag. De deelnemers, sprekers en kantoren waren dan ook zeer enthousiast. We willen iedereen bedanken voor hun actieve deelname en inzet.

Contact

Heb je nog vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via congres@jsvu.nl.

Wil je op de hoogte gehouden worden van alles omtrent het Juridisch Studenten Congres en het Recruitmentdiner 2017? Like dan ook onze Facebookpagina!

Partners